Slaap problemen

Heeft u last van slapeloosheid?

bijvoorbeeld;

  • u heeft moeite met inslapen
  • u wordt regelmatig wakker uit de slaap
  • moeite om ’s nachts weer in te slapen na het wakker worden
  • vroeg wakker worden en dan niet meer kunnen slapen
  • niet voldoende uitgerust zijn na de slaap
  • overmatige slaperigheid en moeheid overdag

Deze klachten kunnen tijdelijk van aard zijn. Door bijvoorbeeld een ingrijpende of minder ingrijpende gebeurtenis(sen), ziekte of andere oorzaken. Soms kunnen deze klachten ook langer aanhouden waardoor een negatieve cirkel ontstaat en de klachten een meer chronische aard krijgen.

Slapeloosheid heeft gevolgen voor de gezondheid op korte termijn (bijv. hoofdpijn, sneller geïrriteerd/prikkelbaar, sneller emotioneel, vermoeidheid, verminderde concentratie, neerslachtigheid, darmklachten, pijnlijke spieren door verhoogde spierspanning), en lange termijn (hogere kans op het krijgen van een depressie, overgewicht en suikerziekte). Daarnaast werkt ook je afweersysteem minder goed en ben je vatbaarder voor infecties.

Ik ben slaapcoach en kan u helpen met uw slaapprobleem. Ik behandel via de methode SlaapSlim. meer info vindt u hier

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt mij bellen

of mailen: 06-42809514 info@oefentherapiemolenwijk.nl

Checklist voor inclusie
De voornaamste klacht is moeite met inslapen of doorslapen, of niet uitgerust zijn na de slaap, gedurende ten minste één maand:JA/NEE
De slapeloosheid (of daaraan gerelateerde vermoeidheid overdag) veroorzaakt beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren en/of andere belangrijke factoren in het dagelijks leven:JA/NEE
De slapeloosheid wordt veroorzaakt door stress, slechte slaaphygiëne, lichamelijke of psychiatrische aandoeningen, gebruik van intoxicaties (alcohol, nicotine en cafeïne) of is idiopathisch:JA/NEE

Er is mogelijk een indicatie voor oefentherapie indien vraag 1, 2 en 3 met ‘ja’ zijn beantwoord.
Checklist vervolgen.

De slaapproblematiek wordt veroorzaakt door een onderliggende (somatische) pathologie (bv narcolepsie, slaapgebonden ademhalingsstoornis):JA/NEE
De stoornis wordt veroorzaakt door een ernstige psychische stoornis (bv. gegeneraliseerde angststoornis, een delirium):JA/NEE
De cliënt slikt medicijnen waarvan slaapproblematiek een bijwerking is:JA/NEE

Mogelijke uitkomst indien vraag 4, 5 en 6 met ‘nee’ zijn beantwoord: Er is een indicatie voor oefentherapie.   Mogelijke uitkomsten Indien vraag 4, 5 en 6 met ‘ja’ zijn beantwoord: Er is een indicatie voor oefentherapie als onderdeel van een multidisciplinaire of interprofessionele aanpak (bijv. met praktijkondersteuner GGZ, psycholoog en/of somnoloog) Er is (nog) geen indicatie voor oefentherapie (aanvullend onderzoek is noodzakelijk); Er is geen indicatie voor oefentherapie.